Tervisekontroll

 In Artiklid

Töötervishoiuarsti poolt läbiviidava tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning diagnoosida tööst põhjustatud haigestumised ja kutsehaigestumised.

Tervisekontroll

  • Tervisekontrolli käigus hinnatakse töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust.
  • Tööandja korraldab töötaja tervisekontrolli nelja kuu jooksul töötaja tööle asumisest arvates.
  • Töötervishoiuarst teeb töötajale teatavaks tema terviseuuringute tulemused ja tervisekontrolli otsuse.

Töötervishoiuarsti poolt läbiviidava tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning diagnoosida tööst põhjustatud haigestumised ja kutsehaigestumised.

Vähetähtis ei ole ka tervisekontrolli teine eesmärk, milleks on avastada võimalikult vara niisugused tervisehäired, mis võivad olla pärit töökeskkonnast. Varase probleemi avastamine võimaldab vältida töötaja tervise edasist halvenemist.

Perioodiline tervisekontroll tuleb korraldada töötervishoiuarsti määratud ajavahemiku järel, kuid vähemalt üks kord kolme aasta jooksul ning alaealise töötaja puhul vähemalt üks kord aastas.

Tööandja kannab tervisekontrolliga seotud kulud. Tervisekontroll tehakse tööajal ja töötajale makstakse sellel ajal keskmist tööpäevatasu.

Allikas/tooelu.ee/Viimati muudetud 25 Mai.2021

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt on tööandja kohustatud korraldama tervisekontrolli töötajale, kelle tervist võib töötaja töökeskkonna riskide hindamise tulemusel mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tervisekontrolli vajadus ja sisu sõltub ettevõtte töökeskkonnas esinevatest ohuteguritest, mille riski suuruse selgitab välja töökeskkonna riskianalüüs. Tervisekontrolliga seotud kulud kannab tööandja.

Selleks, et tervisekontrollid oleksid kulutõhusad ja eesmärgistatud, tuleb nende teostamisel lähtuda alati tööandja ja töötaja tegelikest vajadustest ning töökeskkonna ohutegurite riskianalüüsist.

Kuidas korraldada tervisekontroll võimalikult väikeste kuludega?

Interneti -tehnoloogia kiire areng ja tehisintellekti laialdane rakendamine on võimaldamas rohkematel ettevõtetel nautida täisväärtuslikke meditsiiniteenuseid oma igapäevast tööd katkestamata.

Lihtsaid ja mugavaid Tervise kaugmonitoorimise süsteeme pakkub Eestis www.mintti.ee

Mintti Vision on multifunktsionaalne tervise jälgimise seade, mis töötab teie mobiilseadmega Bluetoothi kaudu. Vision võimaldab wireless – traadita ühenduse kaudu, peamiste tervisenäitajate testimist, jälgimist ja jagamist, hoolimata teie asukohast.
Vision jälgib ja salvestab vererõhu andmeid ja põhilisi elulisi näitajaid nagu kehatemperatuur, pulss, EKG, vere hapnik ja hingamissagedus. Kõik need andmed peegeldavad inimese konkreetset tervislikku seisundit, mis tähendab, Vision võimaldab kasutajatel nautida esmast meditsiiniteenust mugavalt töökohalt lahkumata

Nautisite selle artikli lugemist? Palun jagage seda maailmaga?
Viimased postitused
0